Акафист “Всецарице” — прошение к Богородице

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ въ че́сть чꙋдотво́рныѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны всецр҃и́ца.

Конда́къ а҃.

Новоѧвле́ннѣй твое́й і҆кѡ́нѣ предстоѧ́ще вѣ́рнїи ᲂу҆ми́льнѡ, воспѣва́емъ тѝ, всецр҃и́це, рабѝ твоѝ:* низпослѝ цѣльбы̑ къ тебѣ̀ притека́ющымъ, да всѝ ра́достнѡ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ предста́тель съ нб҃сѐ сше́дъ, речѐ всецр҃и́цѣ: ра́дꙋйсѧ! И҆ бг҃овѣща́ннымъ гла́сомъ воплоща́ема тѧ̀ зрѧ̀, гдⷭ҇и, возопѝ къ не́й такова̑ѧ:

 • Ра́дꙋйсѧ, глави́зно на́шегѡ сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆сполне́нїе зижди́телева смотре́нїѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю бг҃ъ воплоти́сѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ неви́димый въ тебѣ̀ и҆з̾ѡбрази́сѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ми́лость ми́ра внꙋ́трь прїѧ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дѣѧ́нїе пло́ти сло́вꙋ и҆стка́вшаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆мꙋ̀ непости́жнаѧ го́рнѧѧ сла́во: ра́дꙋйсѧ, сердца̀ ѡ҆живи́вшаѧ нбⷭ҇наѧ ма́нно.
 • Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀, бл҃года́ти сїѧ́нїе: ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче, живы́ѧ воды̀ и҆злїѧ́нїе.
 • Ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, въ жена́хъ бл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сп҃са дв҃о нетлѣ́ннаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 • Конда́къ в҃.

Безнача́льное сло́во ѻ҆троча̀ мла́до тобо́ю бы́сть, и҆сцѣлє́нїѧ подаѧ̀ тѧ̀, дв҃о, чтꙋ́щымъ и҆ неизрече́нное є҆гѡ̀ ржⷭ҇тво̀ воспѣва́ющымъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ недоразꙋмѣва́емый разꙋмѣ́ти дв҃а и҆́щꙋщи, возопѝ къ слꙋжа́щемꙋ: ꙗ҆́кѡ ѻ҆трокови́ца чⷭ҇таѧ, ка́кѡ бꙋ́дꙋ вы́шнѧгѡ мт҃и, и҆з̾ѧсни́ ми; Къ не́й же гаврїи́лъ речѐ со стра́хомъ, зовы́й такова̑ѧ:

 1. Ра́дꙋйсѧ, совѣ́та вы́шнѧгѡ и҆збра́ннице: ра́дꙋйсѧ, гла́са молѧ́щихсѧ скоропослꙋ́шнице.
 2. Ра́дꙋйсѧ, сокро́вище хрⷭ҇то́ва ми́ра: ра́дꙋйсѧ, люде́й твои́хъ наде́ждо и҆ си́ло.
 3. Ра́дꙋйсѧ, ра́ковыѧ ꙗ҆́звы ди́внаѧ гꙋби́тельнице: ра́дꙋйсѧ, про́чихъ болѣ́зней и҆сцѣли́тельнице.
 4. Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́ное мі́рꙋ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рное въ ско́рбехъ и҆збавле́нїе.
 5. Ра́дꙋйсѧ, пла́чь и҆ сле́зы при́снѡ ᲂу҆толѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, сп҃се́нїѧ вхо́ды всѣ̑мъ ѿверза́ющаѧ.
 6. Ра́дꙋйсѧ, держа́вный покро́ве а҆ѳѡ́нъ населѧ́ющихъ: ра́дꙋйсѧ, же́зле мона́хѡвъ и҆ мїрѧ́нъ.
 7. Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 8. Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ ѡ҆сѣни́вши тѧ̀, ѻ҆трокови́це, пло́ть прїѧ́тъ неизрече́ннѡ, показа́ тѧ село̀ сла́дкое хотѧ́щымъ жа́ти сп҃се́нїе и҆ пою́щымъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

Просла́висѧ ди́внѡ ст҃а́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, всецр҃и́ца и҆менꙋ́емаѧ, є҆гда̀ цѣльбоно́сно ꙗ҆ви́сѧ твоѐ, бг҃омт҃и, и҆з̾ѡбраже́нїе: вопїю́щымъ же пред̾ ни́мъ съ вѣ́рою и҆сцѣлє́нїѧ подае́ши, да ᲂу҆множа́ютсѧ пѣ̑сни сицевы̑ѧ:

 • Ра́дꙋйсѧ, мт҃и незаходи́магѡ свѣ́та: ра́дꙋйсѧ, претерпѣ́вшихъ до конца̀ побѣ́до.
 • Ра́дꙋйсѧ, въ болѣ́знехъ и҆ ско́рбехъ сꙋ́щымъ врачева́нїе: ра́дꙋйсѧ, сиро́тъ и҆ вдови́цъ нерꙋши́маѧ стѣно̀.
 • Ра́дꙋйсѧ, двє́ри ра̑йскїѧ ѿверза́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, трꙋжда́ющихсѧ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ застꙋпа́ющаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ сп҃се́нїи вѣ́рныхъ хода́таице: ра́дꙋйсѧ, за ро́дъ человѣ́ческїй мл҃твеннице.
 • Ра́дꙋйсѧ, лѣ́ствице нбⷭ҇наѧ, возводѧ́щаѧ ѿ землѝ къ нб҃сѝ: ра́дꙋйсѧ, водо̀ жива́ѧ, ѡ҆мыва́ющаѧ смє́ртныѧ грѣхѝ.
 • Ра́дꙋйсѧ, а҆́гнице, сердца̀ неѕло́бивыхъ хранѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, покро́ве, ча́дъ цр҃кве ѡ҆сѣнѧ́ющїй.
 • Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 • Конда́къ д҃.

Живо́тъ мі́рови да́рꙋѧ, влⷣка мі́ра всели́сѧ во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀ неискꙋсомꙋ́жнѡ, мт҃рь вѣ́рныхъ тѧ̀ показа́въ, въ ми́рѣ тѣ́хъ воспѣва́ти призва̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Пресла̑внаѧ содѣ́ѧшасѧ ѡ҆ тебѣ̀, гра́де бж҃їй, и҆сцѣле́нїємъ быва́ющымъ ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀: сегѡ̀ ра́ди цѣльбонѡ́сныѧ стрꙋи̑ врачева́нїй прїе́млюще, бл҃года́рственнѡ, ѽ всецр҃и́це, вопїе́мъ:

 1. Ра́дꙋйсѧ, сна́добїе, бо́ль ᲂу҆толѧ́ющее: ра́дꙋйсѧ, прохла́до, жа́ръ недꙋ́жныхъ ѡ҆стꙋжа́ющаѧ.
 2. Ра́дꙋйсѧ, прижига́ющаѧ ра́кѡвыѧ ꙗ҆́звы а҆́ки пла́менемъ: ра́дꙋйсѧ, под̾има́ющаѧ со ѻ҆дра̀ ѡ҆ста́вленныхъ врачмѝ.
 3. Ра́дꙋйсѧ, ли́къ сво́й пречⷭ҇тый и҆збра̑ннымъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ грѣхо́вныхъ ᲂу҆́зъ разрѣша́ющаѧ.
 4. Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю и҆збавле́нїе ѿ сме́рти дарова́сѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю неизче́тный со́нмъ вѣ́рныхъ ѡ҆правда́сѧ.
 5. Ра́дꙋйсѧ, высото̀, человѣ́ческими пѡ́мыслы неизслѣ́дованнаѧ: ра́дꙋйсѧ, глꙋбино̀, є҆ди́нымъ сло́вомъ и҆звѣ́даннаѧ.
 6. Ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́чествїе пре́жде тебѐ бы́вшихъ патрїа́рхѡвъ: ра́дꙋйсѧ, наста́внице тебѣ̀ моли́вшихсѧ і҆ера́рхѡвъ.
 7. Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 8. Конда́къ є҃.

Пречⷭ҇тый хра́мъ сп҃совъ позна́хомъ тѧ̀, ѻ҆трокови́це: къ тебѣ̀ припа́даемъ, чⷭ҇таѧ, да на́съ содѣ́лаеши хра́мы бжⷭ҇тва̀, вопїю́щихъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣша чи́ни а҆́гг҃льстїи на рꙋкꙋ̀ твоє́ю созда́вшаго рꙋко́ю человѣ́ки, и҆ ꙗ҆́кѡ влⷣчцꙋ разꙋмѣва́юще тѧ̀ є҆ди́нꙋ, а҆́ще и҆ рабо́ю себѐ нарекла̀ є҆сѝ, потща́шасѧ пѣ́сньми послꙋжи́ти тѝ, бл҃гослове́ннѣй, сицевы́ми:

 • Ра́дꙋйсѧ, бг҃омъ поста́вленнаѧ превы́ше нбⷭ҇ныхъ си́лъ: ра́дꙋйсѧ, чꙋде́сными и҆сцѣле́ньми и҆сполнѧ́ющаѧ мі́ръ.
 • Ра́дꙋйсѧ, хвалꙋ̀ и҆ сла́вꙋ ѿ нб҃съ слы́шащаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃годаре́нїе ѿ землѝ прїе́млющаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ тлѝ въ сердца́хъ потреби́ла є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ко́зней дїа́вольскихъ ꙗ҆ре́мъ сокрꙋши́ла є҆сѝ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ю҆до́ль плаче́внꙋю и҆спо́лнившаѧ ра́достїю: ра́дꙋйсѧ, скѡ́рби и҆змѣнѧ́ющаѧ въ нбⷭ҇нꙋю сла́дость.
 • Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоꙋха́нїе бг҃ꙋ прїѧ́тное: ра́дꙋйсѧ, ка́ющихсѧ грѣ́шникѡвъ весе́лїе и҆зрѧ́дное.
 • Ра́дꙋйсѧ, бронѐ пра́вды ѿ и҆скꙋше́нїй: ра́дꙋйсѧ, щи́те ѡ҆гражде́нїѧ ѿ вражды̀ и҆ нестрое́нїй.
 • Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 • Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дницы бг҃оглаго́ливїи, сп҃совы ᲂу҆чн҃цы̀, предста́ша тѝ, дв҃о, чꙋ́днѡ, є҆гда̀ ѿ землѝ къ нб҃сѝ восходи́ла є҆сѝ, да є҆ди́нымъ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ воспою́тъ бг҃ови: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ̀ ди́внѡ бл҃года́ть ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, всецр҃и́це, є҆гда̀ ю҆́ноша, ᲂу҆че́ньми сатани́нскими ѡ҆мраче́нный, пред̾ не́ю падѐ и҆ недви́жимь бы́сть: па́че ча́ѧнїѧ же ѿ ᲂу҆́зъ мра́чныхъ свобожде́нный, со стра́хомъ и҆ ра́достїю взыва́ше тѝ си́це:

 1. Ра́дꙋйсѧ, и҆справле́нїе нечести́вагѡ житїѧ̀: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїе стра́ждꙋщихъ лю́тѣ.
 2. Ра́дꙋйсѧ, бѣсо́вскихъ по́лчищъ ѿ цр҃кве ѿгна́нїе: ра́дꙋйсѧ, мглы̀ грѣхо́вныѧ разсѣ́ѧнїе.
 3. Ра́дꙋйсѧ, ко́зней неви́димыхъ ᲂу҆праздне́нїе: ра́дꙋйсѧ, де́мѡнскихъ ча́ръ всемо́щное ѡ҆доле́нїе.
 4. Ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче, прельще́нныхъ наставлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче, неви́нныхъ ѿ ѕла̀ покрыва́ѧй.
 5. Ра́дꙋйсѧ, хо́лме, нбⷭ҇ною ма́нною пита́ющїй: ра́дꙋйсѧ, доли́но, смире́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ насыща́ющаѧ.
 6. Ра́дꙋйсѧ, ка́меню нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ: ра́дꙋйсѧ, зерца́ло превѣ́чнагѡ свѣ́та.
 7. Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 8. Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ да́ти себѐ въ снѣ́дь вѣ̑рнымъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, бл҃говоли́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы воплоти́тисѧ, да прїе́млюще пречⷭ҇тое тѣ́ло и҆ кро́вь твою̀, позна́ютъ тѧ̀ бг҃а соверше́ннаго: тѣ́мже дивѧ́щесѧ неизрече́ннѣй премꙋ́дрости се́й зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вое показа̀ та́инство ꙗ҆́вльсѧ зижди́тель, со ᲂу҆чн҃ки̑ сверши́вый та́йнꙋю свою̀ ве́черю: мы́ же, молѧ́ще всецр҃и́цꙋ ᲂу҆досто́ити на́съ бжⷭ҇твенныѧ ст҃ы́ни, восписꙋ́емъ є҆́й сицева̑ѧ:

 • Ра́дꙋйсѧ, пода́тельнице нбⷭ҇нагѡ хлѣ́ба: ра́дꙋйсѧ, роди́тельнице вѣ́чнагѡ живота̀.
 • Ра́дꙋйсѧ, ча́ше, хрⷭ҇тꙋ̀ прїѡбща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло съ бг҃омъ сочетава́ющаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, лжи́це злата́ѧ, и҆спо́лнь бжⷭ҇твенныхъ та́инъ: ра́дꙋйсѧ, драгі́й кївѡ́те, вмѣсти́лище вели́кїѧ ст҃ы́ни.
 • Ра́дꙋйсѧ, пе́рсте, на ст҃ꙋ́ю є҆ѵхарі́стїю ᲂу҆казꙋ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, трапе́зо, предлага́ющаѧ на́мъ пи́щꙋ ст҃ꙋ́ю.
 • Ра́дꙋйсѧ, досто́йныхъ прича́стникѡвъ ѡ҆деснꙋ́ю поставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ревни́телей бжⷭ҇твенныѧ лїтꙋргі́и ѿ а҆́да и҆збавлѧ́ющаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, приводѧ́щаѧ сме́ртныхъ къ и҆сто́чникꙋ безсме́ртїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆гражда́ющаѧ ча́дъ свои́хъ ми́ромъ и҆ крѣ́постїю.
 • Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 • Конда́къ и҃.

Стра́нное ржⷭ҇тво̀ ви́дѣвше, жите́йское всѧ́кое ѿло́жше попече́нїе, горѣ̀ и҆мѣ́имъ сердца̀: на сїе́ бо вы́шнїй ꙗ҆ви́сѧ, во є҆́же привлещѝ томꙋ̀ вопїю́щыѧ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Неѿстꙋ́пнѡ въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆ч҃ескихъ пребыва́ѧ, сло́во неѡпи́санное на землѝ пло́ть бы́сть: бг҃ъ ве́лїй сотворѝ вели́чїе дв҃ѣ и҆ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, слы́шащїѧ сицева̑ѧ:

 1. Ра́дꙋйсѧ, невмѣсти́маго бг҃а вмѣсти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, надмі́рнаго творца̀ мі́рꙋ ꙗ҆ви́вшаѧ.
 2. Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сокрꙋши́сѧ сме́рти держа́ва: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆сцѣли́сѧ а҆да́мова ра́на.
 3. Ра́дꙋйсѧ, пла́стырю, стрꙋ́пы дꙋшє́вныѧ заживлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, є҆ле́е, ꙗ҆́звы тѣлє́сныѧ ᲂу҆маща́ѧй.
 4. Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆толе́нїе болѣ́зней ражда́ющихъ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆блегче́нїе мꙋ́къ ᲂу҆мира́ющихъ.
 5. Ра́дꙋйсѧ, нане́сшаѧ пораже́нїе а҆́дꙋ: ра́дꙋйсѧ, притꙋпи́вшаѧ сме́рти жа́ло.
 6. Ра́дꙋйсѧ, ча́ѧнїе всеѻ́бщагѡ воскрⷭ҇нїѧ: ра́дꙋйсѧ, правосла́вныхъ несꙋмнѣ́нное сп҃се́нїе.
 7. Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 8. Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кое є҆стество̀ а҆́гг҃льское и҆ человѣ́ческое ᲂу҆диви́сѧ вели́чїю непостижи́магѡ твоегѡ̀ воплоще́нїѧ, сло́ве: недоꙋмѣва́юще же ѡ҆ се́й ве́лїей та́йнѣ бл҃гоче́стїѧ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ бл҃года́рственнѡ зове́мъ тѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Многоразли́чными недꙋ̑ги ѡ҆держи́мїи, ѽ всецр҃и́це, ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ па́че ча́ѧнїѧ и҆сцѣлє́нїѧ полꙋча́ютъ, да прїе́мше вѣ́рою бл҃года́ть, велегла́снѡ взыва́ютъ тѝ:

 • Ра́дꙋйсѧ, здра́выхъ ча́дъ при́сное сохране́нїе: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ ко здра́вїю преложе́нїе.
 • Ра́дꙋйсѧ, дѣте́й недꙋ́гꙋющихъ и҆сцѣле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ю҆́ныхъ страда́льцєвъ мт҃и.
 • Ра́дꙋйсѧ, воста́нїе на ѻ҆́дръ болѣ́зни пове́рженныхъ: ра́дꙋйсѧ, ѿра́до стра́хомъ сме́ртнымъ ѡ҆держи́мыхъ.
 • Ра́дꙋйсѧ, вне́млющаѧ человѣ́кѡвъ рыда́нїѧмъ: ра́дꙋйсѧ, призрѣва́ющаѧ на на̑ша стена̑нїѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, бо́лей земны́хъ нбⷭ҇ною ра́достїю растворе́нїе: ра́дꙋйсѧ, лю́тѣ ѡ҆бꙋрева́емыхъ пачеесте́ственное терпѣ́нїе.
 • Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆готовлѧ́еши пла́чꙋщымъ ра́дость: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ снабдѣва́еши кро́ткихъ крило́ма мл҃твы.
 • Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 • Конда́къ і҃.

Сп҃стѝ хотѧ̀ зижди́тель и҆стлѣ́вшее грѣхо́мъ человѣ́ческое є҆стество̀, сни́де на тѧ̀, ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀, и҆ кꙋпинꙋ́ тѧ содѣ́лавъ неѡпали́мꙋю, бг҃ъ сы́й бы́сть чл҃вѣ́къ, да воспѣва́емъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ дѣ́вамъ, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, и҆ всѣ̑мъ ѡ҆ чⷭ҇тотѣ̀ радѧ́щымъ: въ тѧ́ бо всели́сѧ бг҃ъ, ѡ҆чища́ѧй разꙋ̑мнаѧ созда̑нїѧ своѧ̑, да и҆збы́вше всѧ́кїѧ скве́рны, предлага́емъ тѝ сицева̑ѧ:

 1. Ра́дꙋйсѧ, молча́нїѧ взыскꙋ́ющихъ собесѣ́днице: ра́дꙋйсѧ, вѣ́нче хранѧ́щихъ дѣ́вство.
 2. Ра́дꙋйсѧ, нача́ло и҆ коне́цъ дꙋхо́внагѡ соверше́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, храни́лище бжⷭ҇твеннагѡ ѿкрове́нїѧ.
 3. Ра́дꙋйсѧ, трⷪ҇ческагѡ совѣ́та таи́ннице: ра́дꙋйсѧ, сп҃се́нїѧ человѣ́кѡвъ вино́внице.
 4. Ра́дꙋйсѧ, верши́но, гѡ́рдымъ ᲂу҆мѡ́мъ непристꙋ́пнаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆бѣ́жище, смирє́ннымъ сердца́мъ достꙋ́пное.
 5. Ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ, нб҃сѐ чⷭ҇тѣ́йшаѧ: ра́дꙋйсѧ, херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ чтⷭ҇нѣ́йшаѧ.
 6. Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, ꙗ҆́кѡ прїѧ́ла є҆сѝ ѿ а҆рха́гг҃ла ра́дованїе: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣ́шеннаѧ, ꙗ҆́кѡ рꙋ́цѣ твоѝ ѡ҆сѧза́стѣ воскрⷭ҇шаго хрⷭ҇та̀.
 7. Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 8. Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе тща́щесѧ разꙋ́мное сп҃сꙋ приноси́ти, всегда̀ неключи́ми, влⷣчце, ѡ҆стае́мсѧ рабѝ твоѝ: кто́ бо мо́жетъ досто́йнѡ воспѣ́ти бг҃а, є҆гѡ́же и҆́мѧ ꙗ҆́кѡ мѵ́ро и҆злїѧ́нное; сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тъ ве́лїй возсїѧ́въ во тьмѣ̀ сѣдѧ́щымъ, посѣтѝ на́съ восто́къ свы́ше, сн҃ъ и҆ бг҃ъ тво́й, ѽ дв҃о: тѧ̀ содѣ́лавъ свѣще́ю на свѣ́щницѣ, свѣтонѡ́снымъ ча́дѡмъ цр҃кѡ́внымъ наказꙋ́етъ приноси́ти тѝ сицева̑ѧ:

 • Ра́дꙋйсѧ, зарѐ ᲂу҆́мнагѡ сл҃нца: ра́дꙋйсѧ, вмѣсти́лище бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆гнѧ̀.
 • Ра́дꙋйсѧ, свѣ́те, ꙗ҆́кѡ ѡ҆дѣѧ́нїе ст҃ы́хъ сотка́ла є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ, ꙗ҆́кѡ тьмꙋ̀ бѣсо́вскꙋю ѿгна́ла є҆сѝ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ко́сныхъ ᲂу҆мѡ́въ просвѣще́нїе: ра́дꙋйсѧ, грѣ́шныхъ серде́цъ ѡ҆заре́нїе.
 • Ра́дꙋйсѧ, десни́це, и҆з̾ мо́рѧ сꙋ́етствїй и҆зводѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, лꙋчѐ, пꙋтеводѧ́щаѧ къ црⷭ҇твїю сп҃са́ющихсѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, мо́лнїе, нераска́ѧнныхъ поража́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, гро́ме, гꙋби́телей ᲂу҆страша́ющїй.
 • Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆мраче́нныѧ со́вѣсти просвѣтле́нїе: ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ сꙋда̀ ᲂу҆милостивле́нїе.
 • Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 • Конда́къ в҃і.
Читайте также:  Благословение дочери - зачем и как

Бл҃года́ть да́ти восхотѣ́въ, зако́на ве́тхагѡ пода́тель завѣ́тъ но́вый на́мъ дарова̀: мы́ же, бл҃года́ть прїи́мше, не дѣ́лы зако́на, но є҆ди́ною вѣ́рою сп҃се́нїе ᲂу҆лꙋчи́вше, восписꙋ́емъ всѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѐ ржⷭ҇тво̀, бг҃омт҃и, ꙗ҆́коже дре́вле і҆и҃ль въ кѷмва́лѣхъ сѣно́внꙋю ски́нїю воспѣва́ше, та́кѡ мы̀ ны́нѣ тѧ̀, ски́нїю и҆́стиннꙋ, добродѣ́тельми прославлѧ́емъ, да слы́шиши ѿ всѣ́хъ сицева̑ѧ:

 1. Ра́дꙋйсѧ, пѣ́сне, воспѣва́емаѧ горѣ̀: ра́дꙋйсѧ, ѱалмѐ, слы́шимый ни́зꙋ.
 2. Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ досто́йнѡ послꙋжи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннѣй трⷪ҇цѣ смире́нїемъ ᲂу҆годи́вшаѧ.
 3. Ра́дꙋйсѧ, вѣ́ки носѧ́щаго носи́вшаѧ въ себѣ̀: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле содержа́щагѡ вселе́ннꙋю въ рꙋцѣ̀.
 4. Ра́дꙋйсѧ, та́йно неизрече́ннаѧ вѣкѡ́въ и҆ време́нъ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́нїе тве́рдое наро́дѡвъ и҆ племе́нъ.
 5. Ра́дꙋйсѧ, серде́чное ра́дованїе і҆ере́євъ бл҃гоговѣ́йныхъ: ра́дꙋйсѧ, бы́строе слы́шанїе мл҃твъ цр҃ко́вныхъ и҆ келе́йныхъ.
 6. Ра́дꙋйсѧ, премⷣрости до́ме бг҃озда́нный: ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ти сосꙋ́де, бг҃омъ и҆збра́нный.
 7. Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 8. Конда́къ г҃і.

Ѽ всецр҃и́це мт҃и, ро́ждшаѧ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшее сло́во, ны́нѣшнее на́ше прїе́мши пѣснопѣ́нїе, ѿ всѧ́кїѧ сме́ртныѧ болѣ́зни и҆сцѣли́ ны и҆ бꙋ́дꙋщагѡ и҆зба́ви ѡ҆сꙋжде́нїѧ вопїю́щихъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ предста́тель съ нб҃сѐ сше́дъ, речѐ всецр҃и́цѣ: ра́дꙋйсѧ! И҆ бг҃овѣща́ннымъ гла́сомъ воплоща́ема тѧ̀ зрѧ̀, гдⷭ҇и, возопѝ къ не́й такова̑ѧ:

 • Ра́дꙋйсѧ, глави́зно на́шегѡ сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆сполне́нїе зижди́телева смотре́нїѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю бг҃ъ воплоти́сѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ неви́димый въ тебѣ̀ и҆з̾ѡбрази́сѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ми́лость ми́ра внꙋ́трь прїѧ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дѣѧ́нїе пло́ти сло́вꙋ и҆стка́вшаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆мꙋ̀ непости́жнаѧ го́рнѧѧ сла́во: ра́дꙋйсѧ, сердца̀ ѡ҆живи́вшаѧ нбⷭ҇наѧ ма́нно.
 • Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀, бл҃года́ти сїѧ́нїе: ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче, живы́ѧ воды̀ и҆злїѧ́нїе.
 • Ра́дꙋйсѧ, бцⷣе, въ жена́хъ бл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сп҃са дв҃о нетлѣ́ннаѧ.
 • Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.
 • Конда́къ а҃.

Новоѧвле́ннѣй твое́й і҆кѡ́нѣ предстоѧ́ще вѣ́рнїи ᲂу҆ми́льнѡ, воспѣва́емъ тѝ, всецр҃и́це, рабѝ твоѝ:* низпослѝ цѣльбы̑ къ тебѣ̀ притека́ющымъ, да всѝ ра́достнѡ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всецр҃и́це, недꙋ́ги на́шѧ бл҃года́тїю и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Мл҃тва.

Ѽ пречⷭ҇таѧ бг҃омт҃и, всецр҃и́це! Оу҆слы́ши многоболѣ́зненное воздыха́нїе на́ше пред̾ чꙋдотво́рною і҆кѡ́ною твое́ю, и҆з̾ ᲂу҆дѣ́ла а҆ѳѡ́нскагѡ въ рѡссі́ю принесе́нною, при́зри на ча́дъ твои́хъ, неисцѣ́льными недꙋ̑ги стра́ждꙋщихъ, ко ст҃о́мꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ съ вѣ́рою припа́дающихъ! Ꙗ҆́коже пти́ца крило́ма покрыва́етъ птенцы̀ своѧ̑, та́кѡ и҆ ты̀ ны́нѣ, при́снѡ жива̀ сꙋ́щи, покры́й на́съ многоцѣле́бнымъ твои́мъ ѡ҆мофо́ромъ. Та́мѡ, и҆дѣ́же наде́жда и҆счеза́етъ, несꙋмнѣ́нною наде́ждою бꙋ́ди. Та́мѡ, и҆дѣ́же лю̑тыѧ скѡ́рби превозмога́ютъ, терпѣ́нїемъ и҆ ѡ҆сла́бою ꙗ҆ви́сѧ. Та́мѡ, и҆дѣ́же мра́къ ѿча́ѧнїѧ въ дꙋ́ши всели́сѧ, да возсїѧ́етъ неизрече́нный свѣ́тъ бжⷭ҇тва̀! Малодꙋ̑шныѧ ᲂу҆тѣ́ши, немощны̑ѧ ᲂу҆крѣпѝ, ѡ҆жесточє́ннымъ сердца́мъ ᲂу҆мѧгче́нїе и҆ просвѣще́нїе да́рꙋй. И҆сцѣли́ болѧ́щыѧ лю́ди твоѧ̑, ѽ всемлⷭ҇тиваѧ цр҃и́це! Оу҆́мъ и҆ рꙋ́ки врачꙋ́ющихъ на́съ бл҃гословѝ, да послꙋ́жатъ ѻ҆рꙋ́дїемъ всемо́щнагѡ врача̀ хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шегѡ. Ꙗ҆́кѡ живѣ́й тѝ сꙋ́щей съ на́ми мо́лимсѧ пред̾ і҆кѡ́ною твое́ю, ѽ влⷣчце! Прострѝ рꙋ́цѣ твои̑, и҆спо́лненнѣи и҆сцѣле́нїѧ и҆ врачбы̀, ра́досте скорбѧ́щихъ, въ печа́лехъ ᲂу҆тѣше́нїе, да чꙋдотво́рнꙋю по́мощь ско́рѡ полꙋчи́вше, прославлѧ́емъ живонача́льнꙋю и҆ нераздѣ́льнꙋю трⷪ҇цꙋ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Акафист Пресвятой Богородице ради чудотворной Ея иконы "Всецарица" ("Пантанасса")

 • Кондак 1
 • Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умильно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Икос 1

Ангел предстатель с небесе сшед, рече Всецарице: радуйся, и боговещанным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая: Радуйся, Главизно нашего спасения; радуйся, Исполнение Зиждителева смотрения.

Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися. Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая. Радуйся, уму непостижная Горняя Славо; радуйся, сердца оживившая Небесная Манно. Радуйся, Звездо, благодати сияние; радуйся, Источниче, живыя воды излияние.

Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса, Дево нетленная. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 1. Кондак 2
 2. Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.
 3. Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему, яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни; к Нейже Гавриил рече со страхом, зовый таковая: радуйся, Совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице. Радуйся, Сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих Надеждо и Сило.

Радуйся, раковыя язвы дивная Губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице. Радуйся, единое миру Заступление; радуйся, верное в скорбех Избавление. Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая. Радуйся, Скиптре и Державо Афон населяющих; радуйся, Жезле монахов и мирян.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 • Кондак 3
 • Сила Вышняго осенивши Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя Село сладкое, хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.
 • Икос 3

Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя: Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца Победо. Радуйся, в болезнех и скорбех сущим Врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая Стено.

Радуйся, двери райския отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая. Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице. Радуйся, Лествице небесная, возводящая от земли к небеси; радуйся, Водо живая, омывающая смертныя грехи. Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкве осеняющий.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 1. Кондак 4
 2. Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно; Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.
 3. Икос 4

Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносныя струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием: радуйся, Снадобие, боль утоляющее; радуйся, Прохладо, жар недужных остужающая. Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачьми.

Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая. Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою безсчетный сонм верных оправдася. Радуйся, Высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, Глубино, единым Словом изведанная. Радуйся, Пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, Наставнице Тебе молившихся иерархов.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 • Кондак 5
 • Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему: Аллилуиа.
 • Икос 5

Видеша чини ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки и яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и Рабу Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми: радуйся, Богом поставленная превыше Небесных Сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир. Радуйся, хвалу славу от небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая.

Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси. Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость. Радуйся, Благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников Веселие изрядное. Радуйся, Броне правды от искушений; радуйся, Щите ограждения от вражды и нестроений.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 1. Кондак 6
 2. Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.
 3. Икос 6

Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице: радуйся, Исправление нечестиваго жития; радуйся, Утешение страждущих люте. Радуйся, бесовских полчищ от Церкве Отгнание; радуйся, мглы греховныя Разсеяние.

Радуйся, козней невидимых Упразднение; радуйся, демонских чар всемощное Одоление. Радуйся, Светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, Облаче, невинных от зла покрываяй. Радуйся, Холме, небесною манною питающий; радуйся, Долино, смирением Христовым насыщающая. Радуйся, Каменю Небеснаго Царствия; радуйся, Зерцало превечнаго Света.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 • Кондак 7
 • Хотящу Тебе датися в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже дивящеся неизреченней премудрости сей, зовем: Аллилуиа.
 • Икос 7

Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики свершивый Тайную Свою Вечерю; мы же моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая: Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечнаго Живота. Радуйся, Чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая.

Радуйся, Лжице златая, исполнь Божественных Таин; радуйся, драгий Кивоте, вместилище великия Святыни. Радуйся, Персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую. Радуйся, достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая.

Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 1. Кондак 8
 2. Странное Рождество видевше, житейское всякое отложше попечение, горе имеим сердца; на сие бо Вышний явися, во еже привлещи Тому вопиющия: Аллилуиа.
 3. Икос 8

Неотступно в недрех Отеческих пребывая, Слово неописанное на земли плоть бысть; Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая: радуйся, невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая. Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана.

Радуйся, Пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, Елее, язвы телесныя умащаяй. Радуйся, Утоление болезней раждающих; радуйся, Облегчение мук умирающих. Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало. Радуйся, Чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное Спасение.

Читайте также:  Траурные ленты на венки: зачем нужны и правила оформления

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 • Кондак 9
 • Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.
 • Икос 9

Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно взывают Ти: радуйся, здравых чад присное Сохранение; радуйся, болящих ко здравию Преложение. Радуйся, детей недугующих Исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати.

Радуйся, Востание на одр болезни поверженных; радуйся, Отрадо страхом смертным одержимых. Радуйся, яко внемлеши человеков рыданиям; радуйся, призревающи на наша стенания. Радуйся, болей земных небесною радостию Растворение; радуйся, люте обуреваемых паче естественное Терпение.

Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 1. Кондак 10
 2. Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и купину Тя соделав неопалимую, Бог сый, бысть человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.
 3. Икос 10

Стена еси девам, Отроковице чистая, и всем о чистоте радящим; в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумныя создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая: радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, Венче хранящих девство. Радуйся, Начало и Конец духовнаго совершения; радуйся, Хранилище Божественнаго откровения.

Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков Виновнице. Радуйся, Вершино, гордым умам неприступная; радуйся, Убежище, смиренным сердцам доступное. Радуйся, Чистая, Небесе Чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов Честнейшая. Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязасте воскресшаго Христа.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 • Кондак 11
 • Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя яко миро излиянное; сего ради вопием Ему: Аллилуиа.
 • Икос 11

Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше, Сын и Бог Твой; Тя соделав свещу на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая: радуйся, Заре умнаго Солнца; радуйся, Вместилище Божественнаго Огня. Радуйся, Свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, Свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси.

Радуйся, косных умов Просвещение; радуйся, грешных сердец Озарение. Радуйся, Деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, Луче, путеводяй к Царствию спасающихся. Радуйся, Молние, нераскаянных поражающая; радуйся, Громе, губителей устрашающий. Радуйся, лукавыя совести Просветление; радуйся, Умилостивление Божия Суда.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 1. Кондак 12
 2. Благодать дати восхотев, Завета Ветхаго Податель Завет Новый нам дарова; мы же благодать приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.
 3. Икос 12

Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от всех сицевая: радуйся, Песне, воспеваемая горе; радуйся, Псалме, слышимый низу. Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.

Радуйся, веки Носящего носившая в Себе; радуйся, Престоле Содержащаго вселенную в руце. Радуйся, Тайно неизреченная веков и времен; радуйся, Упование твердое народов и племен. Радуйся, сердечное Радование иеерев благоговейных; радуйся, быстрое Слышание молитв церковных и келейных. Радуйся, Премудрости Доме богозданный; радуйся, Милости Сосуде, Богом избранный.

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13

О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приявши песнопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа. (Этот кондак читается трижды).

Икос 1

Ангел предстатель с небесе сшед, рече Всецарице: радуйся, и боговещанным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая: радуйся, Главизно нашего спасения; радуйся, Исполнение Зиждителева смотрения. Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.

Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая. Радуйся, уму непостижная Горняя Славо; радуйся, сердца оживившая Небесная Манно. Радуйся, Звездо, благодати сияние; радуйся, Источниче, живыя воды излияние.

Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса, Дево нетленная. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

 • Кондак 1
 • Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умильно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти: радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
 • Тропарь, глас 4
 • Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.
 • Молитва ко Пресвятей Богородице

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебя всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и присно и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача, Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Икона Божией Матери "Всецарица"

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти:

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Икос 1

 • Ангел предстатель с Небесе сшед, рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом, воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая:
 • Радуйся, главизно нашего спасения; радуйся, исполнение Зиждителева смотрения.
 • Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися.
 • Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая.
 • Радуйся, уму непостижная горняя славо; радуйся, сердца оживившая небесная манно.
 • Радуйся, звездо, благодати сияние; радуйся, источниче, живыя воды излияние.
 • Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса Дево нетленная.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 2

Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.

Икос 2

 1. Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни. К Ней же Гавриил рече со страхом, зовый таковая:
 2. Радуйся, совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице.
 3. Радуйся, сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих надеждо и сило.

 4. Радуйся, раковыя язвы дивная губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице.
 5. Радуйся, единое миру заступление; радуйся, верное в скорбех избавление.
 6. Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая.
 7. Радуйся, скиптре и державо Афон населяющих; радуйся, жезле монахов и мирян.

 8. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго осени Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя село сладкое хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.

Икос 3

 • Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя:
 • Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца победо.
 • Радуйся, в болезнех и скорбех сущим врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая стено.
 • Радуйся, двери райския отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая.
 • Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице.
 • Радуйся, лествице небесная, возводящая от земли к Небеси; радуйся, водо живая, омывающая смертные грехи.
 • Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкви осеняющий.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 4

Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно и, Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.

Икос 4

 1. Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносныя струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием:
 2. Радуйся, снадобие, боль утоляющее; радуйся, прохладо, жар недужный остужающая.

 3. Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачми.
 4. Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая.

 5. Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою неисчетный сонм верных оправдася.
 6. Радуйся, высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, глубино, единым Словом изведанная.

 7. Радуйся, пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, наставнице Тебе молившихся иерархов.
 8. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Читайте также:  Как хоронят самоубиенных христиан и что кладут в гроб

Кондак 5

Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему : Аллилуиа.

Икос 5

 • Видеша чини Ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки и, яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и рабою Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми:
 • Радуйся, Богом поставленная превыше небесных Сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир.
 • Радуйся, хвалу и славу от Небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая.
 • Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси.
 • Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость.
 • Радуйся, благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников веселие изрядное.
 • Радуйся, броне правды от искушений; радуйся, щите ограждения от вражды и нестроений.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 6

Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к Небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.

Икос 6

 1. Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть; паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице:
 2. Радуйся, исправление нечестиваго жития; радуйся, утешение страждущих люте.
 3. Радуйся, бесовских полчищ от Церкве отгнание; радуйся, мглы греховныя разсеяние.
 4. Радуйся, козней невидимых упразднение; радуйся, демонских чар всемощное одоление.
 5. Радуйся, светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, облаче, невинных от зла покрываяй.
 6. Радуйся, холме, небесною манною питающий; радуйся, долино, смирением Христовым насыщающая.
 7. Радуйся, каменю Небеснаго Царствия; радуйся, зерцало превечнаго Света.
 8. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 7

Хотящу дати Себе в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; темже, дивящеся неизреченней премудрости сей, зовем: Аллилуиа.

Икос 7

 • Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики совершивый Тайную Свою Вечерю; мы же, моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая:
 • Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечнаго Живота.
 • Радуйся, чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая.
 • Радуйся, лжице златая, исполнь Божественных Таин; радуйся, кивоте драгий, вместилище великия Святыни.
 • Радуйся, персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую.
 • Радуйся, в час судный достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая.
 • Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 8

Странное Рождество видевше, житейское всякое отложим попечение и горе имеем сердца; на сие бо Вышний явися, во еже привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

 1. Неотступно в недрах Отеческих пребывая, Слово неописанное на земли плоть бысть; Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая:
 2. Радуйся, невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая.
 3. Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана.

 4. Радуйся, пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, елее, язвы телесныя умащаяй.
 5. Радуйся, утоление болезней рождающих; радуйся, облегчение мук умирающих.
 6. Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало.
 7. Радуйся, чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное спасение.

 8. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 9

 • Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно вопиют Ти:
 • Радуйся, здравых чад присное сохранение; радуйся, болящих ко здравию преложение.
 • Радуйся, детей недугующих исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати.
 • Радуйся, возстание на одр болезни поверженных; радуйся, отрадо страхом смертным одержимых.
 • Радуйся, яко внемлеши человеков рыданием; радуйся, призревающая на наша стенания.
 • Радуйся, болей земных небесною радостию растворение; радуйся, люте обуреваемых пачеестественное терпение.
 • Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 10

Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и, купину Тя соделав неопалимую, Бог сый, бысть Человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

 1. Стена еси девам, Отроковице Чистая, и всем о чистоте радящим, в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумная создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая:
 2. Радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, венче хранящих девство.

 3. Радуйся, начало и конец духовнаго совершения; радуйся, хранилище Божественнаго откровения.
 4. Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков виновнице.

 5. Радуйся, вершино, гордым умом неприступная; радуйся, убежище, смиренным сердцам доступное.
 6. Радуйся, Чистая, Небесе чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов честнейшая.

 7. Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязасте воскресшаго Христа.
 8. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 11

Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя, яко миро излиянное? Сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 11

 • Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше Сын и Бог Твой; Тя соделав свещею на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая:
 • Радуйся, заре умнаго Солнца; радуйся, вместилище Божественнаго Огня.
 • Радуйся, свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси.
 • Радуйся, косных умов просвещение; радуйся, грешных сердец озарение.
 • Радуйся, деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, лучу, путеводяй к Царствию спасающихся.
 • Радуйся, молние, нераскаянных поражающая; радуйся, громе, губителей устрашающий.
 • Радуйся, лукавыя совести просветление; радуйся, умилостивление Божия Суда.
 • Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 12

Благодать дати восхотев, завета ветхаго Податель завет новый нам дарова; мы же, благодать сию приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.

Икос 12

 1. Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши от всех сицевая:
 2. Радуйся, песне, воспеваемая горе; радуйся, псалме, слышимый низу.

 3. Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая.
 4. Радуйся, веки Носящаго носившая в Себе; радуйся, престоле Содержащаго вселенную в руце.

 5. Радуйся, тайно неизреченная веков и времен; радуйся, упование твердое народов и племен.
 6. Радуйся, сердечное радование иереев благоговейных; радуйся, быстрое слышание молитв церковных и келейных.

 7. Радуйся, Премудрости доме богозданный; радуйся, милости сосуде, Богом избранный.
 8. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13

О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приемши песнопение, от всякия смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстатель…» и 1-й кондак «Новоявленней Твоей…».

Молитва первая

О Всеблагая досточудная Богородице Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли, да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да, чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих, от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector